Kontrollutvalget Hemnes kommune

Medlemmer (2019-2023):

Tord Johansen (leder f.o.m. 10.02.2022).  Tone Øvermo Bruun (leder t.o.m. 09.02.2022).
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Ørjan Martinussen
Monika Fagereng Kristoffersen
Olav Mastervik (f.o.m. 10.02.2022). Otto Jonny Derås (t.o.m. 10.02.2022).


Saksdokumenter 2023:

– Møte 08.02.2023:     Saksdokumenter        Protokollen
– Møte 12.04.2023:      Saksdokumenter         Protokollen
.     Ettersendt dok. til KU-sak 012/23:    Brev 09.01.2023 fra Arbeidstilsynet til Hemnes kommune
– Møte 31.05.2023:     Saksdokumenter        Protokollen
.     Dok. til KU-sak 020/23:     Årsregnskap 2022, Hemnes kommune
.                                                      Årsrapport 2022, Hemnes kommune
– Møte 27.09.2023:    Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 29.11.2023:

Saksdokumenter 2022:

– Møte 16.02.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok. til sak 009/22:   Vedleggene 1-7
– Møte 06.04.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 01.06.2022:     Saksdokumenter          Protokoll
.     Dok. til sak 021/22:     Årsregnskap 2021, Hemnes kommune
.                                              Årsmelding 2021, Hemnes kommune
.     Dok. til sak 024/22:     Forvaltningsrapporten – Sykefravær
– Møte 21.09.2022:    Saksdokumenter          Protokoll
– Møte 25.11.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok. til sak 045/22:     Utredning av et fremtidsrettet KU-sekretariat

Saksdokumenter 2021:

– Møte 12.02.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 09.04.2021:    Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 28.05.2021:   Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok til sak 025/21:  Årsregnskap_2020_Hemnes kommune
.                                          Årsmelding 2020, Hemnes kommune
– Møte 24.09.2021:   Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 14.10.2021:     Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 24.11.2021:     Saksdokumenter         Protokollen
.     Dok. til sak 061/21:  Handlingsplan mot mobbing Hemnes sentralskole
.     Dok. til sak 061/21:  Handlingsplan mot mobbing Korgen sentralskole

Nyttige dokumenter i KUs arbeid:

Risiko- og vesentlighetsvurdering (pr. mai 2020)
Plan for forvaltningsrevisjon (2020-2024)
Plan for eierskapskontroll (2020-2024)

Rapporter:

– 2022, FR-rapport: Åpenhet og innsyn
– 2021, FR-rapport, Sykefravær
– 2020, FR-rapport: Elevenes psykososiale miljø
– 2019, FR-rapport: Oppfølging av politiske vedtak
– 2017, FR-rapport: Barnevern
– 2016, FR-rapport: Ressursbruki pleie- og omsorgssektoren
– 2014, FR-rapport, saksbehandling innen sosial/NAV
– 2012, FR-rapport, Gildetomta
– 2010, FR-rapport, Sykoms
– 2008, FR-rapport, økonomistyring innen omsorgstjeneste
– 2008, SK-rapport, Hasvo AS
– 2007, SK-rapport, HAF IKS