Kontrollutvalget Hemnes kommune

Medlemmer (2019-2023):

Tord Johansen (leder f.o.m. 10.02.2022).  Tone Øvermo Bruun (leder t.o.m. 09.02.2022).
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Ørjan Martinussen
Monika Fagereng Kristoffersen
Olav Mastervik (f.o.m. 10.02.2022). Otto Jonny Derås (t.o.m. 10.02.2022).


Saksdokumenter 2022:

– Møte 16.02.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok. til sak 009/22:   Vedleggene 1-7
– Møte 06.04.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 01.06.2022:     Saksdokumenter          Protokoll
.     Dok. til sak 021/22:     Årsregnskap 2021, Hemnes kommune
.                                              Årsmelding 2021, Hemnes kommune
.     Dok. til sak 024/22:     Forvaltningsrapporten – Sykefravær
– Møte 21.09.2022:    Saksdokumenter          Protokoll
– Møte 25.11.2022:     Saksdokumenter          Protokoll

Saksdokumenter 2021:

– Møte 12.02.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 09.04.2021:    Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 28.05.2021:   Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok til sak 025/21:  Årsregnskap_2020_Hemnes kommune
.                                          Årsmelding 2020, Hemnes kommune
– Møte 24.09.2021:   Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 14.10.2021:     Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 24.11.2021:     Saksdokumenter         Protokollen
.     Dok. til sak 061/21:  Handlingsplan mot mobbing Hemnes sentralskole
.     Dok. til sak 061/21:  Handlingsplan mot mobbing Korgen sentralskole

Nyttige dokumenter i KUs arbeid:

Risiko- og vesentlighetsvurdering (pr. mai 2020)
Plan for forvaltningsrevisjon (2020-2024)
Plan for eierskapskontroll (2020-2024)

Rapporter:

– 2021, FR-rapport, Sykefravær
– 2020, FR-rapport: Elevenes psykososiale miljø
– 2019, FR-rapport: Oppfølging av politiske vedtak
– 2017, FR-rapport: Barnevern
– 2016, FR-rapport: Ressursbruki pleie- og omsorgssektoren
– 2014, FR-rapport, saksbehandling innen sosial/NAV
– 2012, FR-rapport, Gildetomta
– 2010, FR-rapport, Sykoms
– 2008, FR-rapport, økonomistyring innen omsorgstjeneste
– 2008, SK-rapport, Hasvo AS
– 2007, SK-rapport, HAF IKS