Tips – varsling – klage

Kontrollutvalgene trenger initiativ fra deg – enten du er politiker, ansatt, bruker av tjenester, innbygger eller på annen måte har fått kjennskap til forhold i den kommunale virksomheten som du mener kontrollutvalget bør se nærmere på.

Nederst på denne siden kan du sende en melding. Meldingen blir sendt til KU-Sekretariatet og vil bli behandlet av kontrollutvalget i den kommunen som meldingen gjelder.

For å sikre at ditt initiativ får en korrekt – og mest mulig effektiv – behandling, ber vi deg lese momentene nedenfor før du sender meldingen:

Vedrørende klage:

Kontrollutvalget behandler ikke klager.

Dersom du har mottatt vedtak fra kommunen – og du ønsker å klage på vedtaket – bør du følge klageanvisningen dersom dette er vedlagt brevet om vedtaket. Alternativt bør du kontakte kommunens sentralbord eller din saksbehandler for nærmere informasjon om fremgangsmåte, tidsfrist m.m. dersom du ønsker å sende en klage.

Vedrørende varsling:

Begrepet “varsling” betyr i denne sammenheng arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten der de arbeider. Den ansattes rett til å varsle er lovfestet i Arbeidsmiljøloven § 2-4.

Videre gir Arbeidsmiljøloven § 2-5 regler for vern mot gjengjeldelse ved varsling, og i § 3-6 pålegges arbeidsgiver en plikt til å legge forholdene til rette for varsling.

Undersøk med din kommune hvilke rutiner som gjelder for varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Vedrørende tips:

Kontrollutvalget i din kommune mottar gjerne tips om forhold som bør undersøkes nærmere (vær imidlertid oppmerksom på at kontrollutvalget ikke kan behandle tips som omhandler hensiktsmessigheten av politiske vedtak).

Det vil være en fordel om tipset du velger å melde til kontrollutvalget i størst mulig grad er basert på konkrete fakta.

Du kan sende anonymt hvis du ønsker.

Klikk her for å sende oss en melding – på forhånd takker vi for hjelpen!