Nyttige dokumenter

Nederfor følger et utvalg av dokumenter som kan gi nyttig bakgrunn for læring, forståelse og inspirasjon i kontrollarbeidet i kommunene:

  • krd–85-tilradingar-….pdf
  • kontrollutvalgsboka–2-utgaven.pdf
  • ku-handbok-fm-nordland.pdf
  • radmannenns-internkontroll-trykk.pdf
  • habilitet-i-kommuner-og-fylkeskommuner.pdf
  • rettleiar-offentleglova.pdf
  • ks-anbefalinger-eierstyring-digital.pdf
  • ny-kommunelov-nou-2016.pdf
  • det-kommunale-og-fylkeskommunale-risikobildet-26-3-17.pdf
  • evaluering-kontrollutvalg-kontrollutvalgssekretariat-deloitte-des14.pdf