Kontrollorganene

Kontrollen av kommunen ivaretas av flere aktører som har ulike oppgaver. Aktørene betegnes ofte som kommunens kontrollorganer og tilsammen ivaretar de kommunens egenkontroll.

I tillegg til kommunens kontrollorganer, utfører også statlige organer kontroll med kommunens virksomhet. Statens kontroll med kommunene utføres i all hovedsak av Fylkesmannen.