Kontrollutvalget Nesna kommune

Medlemmer (2019-2023):

Torill Risøy (leder)
Ellen Mogård Larsen (nestleder)
Monica Strand
Alf Magne Jacobsen
Arnold Sjøteig


Saksdokumenter 2023:

– Møte 12.01.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 13.04.2023:     Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok. til sak 013/23:     Organisasjonskart, Nesna kommune
.     Dok. til sak 016/23:     FR-rapporten “Kommunal åpenhet for publikum”
– Møte 25.05.2023:     Saksdokumenter         Protokollen
.     Dok. til sak 020/23:     Årsregnskap 2022 – Nesna kommune
.     Dok. til sak 020/23:     Årsmelding 2022 – Nesna kommune
– Møte 21.09.2023:     (møtet flyttes frem til 15.09.2023)
– Møte 15.09.2023:     Saksdokumenter        Protokollen
.     Dok. til sak 030/23:    Saksdokumentet (ettersendt)
– Møte 23.11.2023:

Saksdokumenter 2022:

– Møte 03.03.2022:     Saksdokumenter         Protokollen
.     Dok. til KU-sak 007/22:     Saksdokument
– Møte 12.05.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok. til KU-sak 015/22:     Årsregnskap 2021, Nesna kommune
.                                                      Årsmelding 2021, Nesna kommune
– Møte 20.09.2022:    Saksdokumenter          Protokoll
– Møte 17.11.2022:      Møtet er flyttet til 22.11.2022
– Møte 22.11.2022:      Saksdokumenter         Protokollen
.     Dok. til KU-sak 039/22:   Utredning av et fremtidsrettet KU-sekretariat

Saksdokumenter 2021:

– Møte 25.02.2021:     Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 06.05.2021:     Saksdokumenter         Protokollen
.     Dok. til KU-sak 022/21:     Saksdokumenter
– Møte 28.06.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok. til KU-sak 024/21:     Årsregnskap 2020 Nesna kommune
.                                                      Årsmelding 2020 Nesna kommune
– Møte 16.09.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 18.11.2021:      Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok. til KU-sak 044/21:     Vedlegg til KU-sak 044-21

Nyttige dokumenter til KUs arbeid:

NE, Risiko- og vesentlighetsvurdering (pr. sept.2020)
NE, Plan for forvaltningsrevisjon (2020-2024)
NE, Plan for eierskapskontroll (2020-2024)

Forvaltningskontroller:

– FR-rapp., (2023) Kommunal åpenhet for publikum
– FR-rapp., (2019) Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
– FR-rapp., (2018) Internkontroll
– FR-rapp., (2017) Ressursbruk og arbeidsmiljø innen Miljøterapeutiske tjenester
– FR-rapp., (2016) Samhandlingsreformen
– FR-rapp., (2016) Innkjøpsrutiner
– FR-rapp., (2015) Behandlingsregler i byggesaker
– FR-rapp., (2014) Ansettelser
– FR-rapp., (2013) Saksbehandlingsrutiner barnevern
– FR-rapp., (2013) Speialundervisning
– FR-rapp., (2012) Sykefravær – rapporteringsrutiner og forebyggende tiltak