KU-Sekretariatet

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt samarbeid som yter lovpålagt sekretariatsbistand til kontrollutvalgene i 7 kommuner på Helgeland.

På dette nettstedet – ihkus.no – vil du finne saksdokumentene til kontrollutvalgene og annen informasjon relatert til kontrollutvalgenes virksomhet.

Innspill som kan bidra til å øke nytteverdien av dette nettstedet mottas med stor takk!

Med vennlig hilsen
Knut Soleglad
sekretariatsleder