Kontrollutvalget Nesna kommune

Medlemmer (2019-2023):

Thorvald Zahl (leder)
Torill Risøy (nestleder)
Ellen Mogård Larsen
Monica Strand
Alf Magne Jacobsen


Saksdokumenter 2021:

– Møte 25.02.2021:     Saksdokumenter         Protokollen

Saksdokumenter 2020:

– Møte 13.02.2020: Dokumentene Protokoll
– Møte 07.05.2020: (møtet er flyttet til 14.05.2020)
– Møte 14.05.2020: Dokumentene Protokoll
– Møte 08.06.2020: Dokumentene Protokoll
– dok. til sak 020: Regnskap 2019, Nesna kommune
– dok. til sak 020: Årsmelding 2019, Nesna kommune
– Møte 10.09.2020: Dokumentene Protokoll
– dok. til sak 027: Risiko- og vesentlighetsvurdering
– Møte 19.11.2020:

 

Forvaltningskontroller:

– FR-rapp., (2019) Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
– FR-rapp., (2018) Internkontroll
– FR-rapp., (2017) Ressursbruk og arbeidsmiljø innen Miljøterapeutiske tjenester
– FR-rapp., (2016) Samhandlingsreformen
– FR-rapp., (2016) Innkjøpsrutiner
– FR-rapp., (2015) Behandlingsregler i byggesaker
– FR-rapp., (2014) Ansettelser
– FR-rapp., (2013) Saksbehandlingsrutiner barnevern
– FR-rapp., (2013) Speialundervisning
– FR-rapp., (2012) Sykefravær – rapporteringsrutiner og forebyggende tiltak