Kontrollutvalget Rana kommune

Medlemmer (2019-2023):

Martin Bråteng (leder)
Atle Hiller (nestleder)
Maja Eline Røssvoll
Kjell Mjelle
Anne Lise Solberg


Saksdokumenter 2021:

– Møte 29.01.2021: Saksdokumenter          Protokoll

Saksdokumenter 2020:

– Møte 24.01.2020 Protokoll
– KU-sak 009/20 (ettersendt)
– Tilleggsdokument til KU-sak 009/20 (ettersendt)
– KU-sak 010/20 (ettersendt)
– Møte 13.03.2020 ble utsatt og gjennomført den 24.04.2020.
– Møte 24.04.2020 Protokoll
– Møte 19.05.2020 Protokoll
– ettersendt sak 025/20
– dok. til sak 028/20 (årsregnsk., årsber. 2019, Rana kommune)
– dok. til sak 030/20 (årsregnskap 2019, Mo i Rana Havn KF)
– dok. til sak 030/20 (årsberetning 2019, Mo i Rana Havn KF)
– dok. til sak 031/20 (risiko-/vesentlighetsvurdering)
– Møte 21.08.2020 Protokoll
– KU-sak 037/20 (ettersendt)
– Møte 09.10.2020
– Møte 04.12.2020

 

Forvaltningsrapporter:

2020: FR-rapp., Investeringsprosjekt
2019:  SK-rapp., Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF)
2019: FR-rapp., Pleie og omsorg
2018: FR-rapp., Tilpasset opplæring og tidlig innsats
2017: FR-rapp., Virksomhetsstyring og internkontroll
2017: FR-rapp., Eierskapskontroll inkl. selskapskontroll av Stakobygget AS
2016: FR-rapp., Bydrift
2016: FR-rapp., Kommunal forvaltning av eiendom
2014: AH-rapp., Undersøkelse om utbyggingen av Stakobygget
2013: FR-rapp., Saksbehandlingsrutiner MTA
2012: FR-rapp., Innkjøpsrutiner og internkontroll
2012: FR-rapp., Helgeland Avfallsfordeling IKS
2012: FR-rapp., PR-utvalgets midlertidige vedtak
2011: FR-rapp., Avgiftsberegninger vann/avløp
2010: FR-rapp., Sykefravær
2008: FR-rapp., Elektronisk behandling av peronopplysninger
2008: EK-rapp., Helgelandskraft AS
2008: EK-rapp., Stakobygget AS
2008: GR-rapp., Terra-saken
2007: FR-rapp., Kvalitetsikring av hjemmetjenesten i Rana
2006: FR-rapp., Kommunens tilsyn m/helsevern i barnehager/skoler
2006: FR-rapp., Politiske vedtak (iverksetting, oppfølging, rapportering)
2006: FR-rapp., Vedr. enkeltvedtak om spesialundervisning