Kontrollutvalget Lurøy kommune

Medlemmer (2019-2023):

Carl Einar Isachsen (leder)
Stig Joar Krogli (nestleder)
Monica Kristiansen
Siw Moxness
Anders Marstrander


Saksdokumenter 2021:

– Møte 26.02.2021: Dokumentene      Protokollen

Saksdokumenter 2020:

– Møte 21.02.2020: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 08.05.2020: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 11.09.2020: Saksdokumenter
– dok. til sak 019/20: Risiko- og vesentlighetsvurderingen
– Møte 27.11.2020:

Saksdokumenter 2019:

– Møte 06.03.2019: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 24.05.2019: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 28.11.2019: Saksdokumenter Protokoll

Saksdokumenter 2018:

– Møte 19.03.2018: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 08.06.2018: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 12.10.2018: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 07.12.2018: Saksdokumenter Protokoll

Saksdokumenter 2017:

– Møte 17.02.2017: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 02.06.2017: Saksdokumenter Protokoll
– dok. til sak 009/17, Årsregnskap og årsberetning 2016
– Møte 29.09.2017: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 17.11.2017: Saksdokumenter Protokoll
– dok. til sak “Eventuelt”

Saksdokumenter 2016:

– Møte 18.02.2016: Saksdokumenter, Protokoll
– Møte 27.05.2016: Saksdokumenter, Protokoll
– dok. til sak 013/16: Årsregnskap og årsberetning 2015
– dok. til sak 014/16: Overordnet analyse, virksomhet
– dok. til sak 015/16: Overordnet analyse, eierskap
– Møte 02.09.2016: Saksdokumenter, Protokoll
– Møte 20.09.2016: Saksdokumenter, Protokoll
– Møte 09.12.2016: Saksdokumenter, Protokoll

Saksdokumenter 2015:

– Møte 10.06.2015: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 20.11.2015, Saksdokumenter Protokoll

Rapporter:

– 2017, Selvkost (forvaltningsrevisjon)
– 2017, Ansettelse av dgl.leder i BraPro AS (SK-forvaltningsrevisjon)
– vedlegg: Stillingsannonse
– 2017, BraPro AS (SK-eierskapskontroll)
– vedlegg: Anbefalinger fra KS
– vedlegg: Egenerklæringer