www.ihkus.no KU-Sekretariatet Fr. 29. mai 2020

KU-Sekretariatet

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt samarbeid som yter lovpålagt sekretariatsbistand til kontrollutvalgene i 7 kommuner på Helgeland.

 

På dette nettstedet - www.ihkus.no - vil du finne informasjon om kontrollutvalgene og temaene som er listet opp i venstre marg.

 

Dette nettstedet er publisert 1. november 2011 og vil i en periode fremover være under oppbygging og videreutvikling.

Innspill som kan bidra til å øke nytteverdien av dette nettstedet mottas med stor takk!

 

 

Med vennlig hilsen

Knut Soleglad

sekretariatsleder
 
 

Postadresse:
Sentrumsveien 1, 8646 Korgen

Mailadresse:

knut.soleglad@hemnes.kommune.no

Telefon:

95 14 47 81

Telefax:

75 19 71 01 (attn: Soleglad)

 

 

Styremedlemmer (2015-2019):

Odd Langvatn, styrets leder
Gunnhild Forsland, styrets nestleder
Tone Øvermo Brunn, styremedlem
Bjørnar Skjæran, styremedlem
Allan Rognan, styremedlem
Linda Brennbakk, styremedlem
Martin Kolberg, styremedlem

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland