Kontrollutvalget Hemnes kommune

Medlemmer (2019-2023):

Tone Øvermo Brunn (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Ørjan Martinussen
Monika Fagereng Kristoffersen
Otto Jonny Derås


Saksdokumenter 2021:

– Møte 12.02.2021: Saksdokumenter          Protokollen

Saksdokumenter 2020:

– Møte 14.02.2020: Saksdokumenter Protokoll
– Ettersendt dokument til KU-sak 005/20
– Ettersendt nytt dokument til KU-sak 005/20
– Møte 20.03.2020: (møtet flyttes til 27.04.2020)
– Møte 28.04.2020: Saksdokumenter Protokoll
– Møte 29.05.2020: Saksdokumenter Protokoll
– dok. til sak 022/20: Årsregnskap 2019, Hemnes kommune
– dok. til sak 022/20: Årsmelding 2019, Hemnes kommune
– dok. til sak 023/20: Risiko- og vesentlighetsvurdering, Hemnes
– Møte 18.09.2020: Saksdokumenter
– Møte 20.11.2020:

Rapporter:

– 2020, FR-rapport: Elevenes psykososiale miljø
– 2019, FR-rapport: Oppfølging av politiske vedtak
– 2017, FR-rapport: Barnevern
– 2016, FR-rapport: Ressursbruki pleie- og omsorgssektoren
– 2014, FR-rapport, saksbehandling innen sosial/NAV
– 2012, FR-rapport, Gildetomta
– 2010, FR-rapport, Sykoms
– 2008, FR-rapport, økonomistyring innen omsorgstjeneste
– 2008, SK-rapport, Hasvo AS
– 2007, SK-rapport, HAF IKS