Kontrollutvalget Hattfjelldal kommune

Medlemmer (2019-2023):      

Linda Brennbakk (leder)
Louise Fontain (nestleder)
Anders Granmo
Steffen Braaten
Pål Grøvnes


Saksdokumenter 2021:

– KU-møte 22.02.2021:     Saksdokumenter          Protokollen

Saksdokumenter 2020:

– KU-møte 24.02.2020 Protokoll
– dok. til KU-sak “Eventuelt”
– KU-møte 18.05.2020 Protokoll
– dok. til KU-sak 009: Regnskap 2019
– dok. til KU-sak 009: Årsberetning 2019
– dok. til KU-sak 011: Risiko-/vesentlighetsvurdering
– KU-møte 07.09.2020
– KU-møte 23.11.2020

 

Rapporter (FR=forv.revisjon, SK=selskapskontroll):

– 2019, FR, Kvalitet i eldreomsorgen – kompetanse, kvalitet og ernæring.
– 2017, FR, Sykefravær
– 2016, FR, Grunnskoleopplæring voksne
– 2011, FR, Vederlag for PRO-tjenester
– 2009, FR, SHMIL IKS (unnt.off. – p.t. ikke linket)
– 2009, FR, Gjennomføring/rapportering av politiske vedtak
– 2008, SK, Helgelandskraft AS
– 2007, SK, SHMIL IKS