Kontrollutvalget Grane kommune

Medlemmer (2019-2023):       

John Kappfjell (leder)
Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)


Saksdokumenter 2021:

– Møte 16.02.2021:    Saksdokumenter        Protokollen
– Møte 27.04.2021:
– Møte 07.09.2021:
– Møte 09.11.2021:

 

Forvaltningskontroller:

– FR (2019): Administrativ og politisk saksbehandling
– FR (2018): Arkivtjeneste – organisering, opplæring og praksis
– SK (2017): Generell eierstyring
– FR (2016): Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
– FR (sep.-2009): Merforbruk i helse/sosial og teknisk (p.t. ikke elektronisk).
– SK (mar.-2009): SHMIL IKS (forvaltningsrevisjon) (p.t. ikke elektronisk).
– FR (mar.-2009): Iverksettelse av politiske vedtak.
– SK (mai-2008): Helgelandskraft AS (eierskapskontroll) (p.t. ikke elektron.)
– SK (sep.-2007): SHMIL IKS (eierskapskontroll).
– FR (okt.-2006): Nærings-/befolkn.utvikling i Grane (p.t. ikke elektronisk).