Kontrollutvalget Grane kommune

Medlemmer (2019-2023):       

John Kappfjell (leder)
Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)


Saksdokumenter 2021:

– KU-møte 16.02.2021: Saksdokumenter        Protokollen

Saksdokumenter 2020:

– Møte 11.02.2020 Protokoll
– Møte 11.05.2020 Protokoll
– dok. til KU-sak 013: Årsregnskap 2019
– dok. til KU-sak 013: Årsberetning 2019
– dok. til KU-sak 014: Risiko-/vesentlighetsvurdering
– Møte 08.09.2020
– Møte 10.11.2020

 

Forvaltningskontroller:

– FR (2019): Administrativ og politisk saksbehandling
– FR (2018): Arkivtjeneste – organisering, opplæring og praksis
– SK (2017): Generell eierstyring
– FR (2016): Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
– FR (sep.-2009): Merforbruk i helse/sosial og teknisk (p.t. ikke elektronisk).
– SK (mar.-2009): SHMIL IKS (forvaltningsrevisjon) (p.t. ikke elektronisk).
– FR (mar.-2009): Iverksettelse av politiske vedtak.
– SK (mai-2008): Helgelandskraft AS (eierskapskontroll) (p.t. ikke elektron.)
– SK (sep.-2007): SHMIL IKS (eierskapskontroll).
– FR (okt.-2006): Nærings-/befolkn.utvikling i Grane (p.t. ikke elektronisk).